condicions de compra

La nostra política de 100% satisfacció garantida t’assegura que qualsevol producte que compris en www.saltamos.es compleixi amb els més alts estàndards. Si per algun motiu no estàs satisfet(a) amb un producte, t’assistirem amb un canvi o una devolució fàcil i ràpida.

CONDICIONS GENERALS

Les presents condicions generals d’ús (les “Condicions Generals”) regulen l’accés i la utilització del lloc web www.saltamos.es (el “Lloc web”) per part dels usuaris així com els termes als quals subjectarà la compra per un Client de qualsevol experiència publicada en el Lloc web, titularitat de Club Paracaigudisme Barcelona-Bages SL (d’ara endavant, “SALTAMOS VILLAGE”.

L’accés i navegació d’un Usuari pel Lloc web, implica la seva acceptació de manera plena, expressa i sense reserves de les presents Condicions Generals i, en aquest sentit, l’Usuari manifesta:

– Que ha llegit, entén i comprèn l’aquí exposat.
– Que és major d’edat i té la capacitat necessària per a utilitzar el Lloc web.
– Que assumeix totes les obligacions descrites en aquestes Condicions Generals.

L’acceptació de les presents Condicions Generals per part del Client serà requisit indispensable de cara a formalitzar qualsevol relació contractual entre el Client i SALTAMOS VILLAGE, a través de la corresponent comanda.

SALTAMOS VILLAGE es reserva el dret a modificar, en qualsevol moment i sense previ avís, el contingut d’aquestes Condicions Generals, així com les experiències o ofertes publicades i qualsevol aspecte de disseny i/o configuració del lloc web. Qualsevol modificació de les Condicions Generals resultaran aplicables als Usuaris i Clients des del moment de la seva publicació en el lloc web, per la qual cosa es recomana als Clients revisar-les sempre abans de realitzar qualsevol compra en el lloc web.

Per a poder comprar experiències publicades en el lloc web és necessari el registre previ dels Usuaris en el lloc web. Les dades que es facilitin en el procés de registre han de ser exactes, precisos i veritables.

ENVIAMENTS

Els enviaments es realitzen a Espanya de manera gratuïta amb un temps de lliurament d’entre 48h i 72h. Tots els nostres enviaments es realitzen amb empreses de transports d’origen nacional i de prestigiós prestigi. La mayoria d’aquestes empreses de transports ofereixen l’opció de rastrejar l’enviament en la seva pàgina web, només amb el número de refencia del envio podrà obtenir informació sobre l’estat dels seus enviaments.

DRET DE DESISTIMENT I CANVIS

El Client té dret a desistir i, per tant, cancel·lar la compra de l’experiència o servei adquirit en el Lloc web en el termini de 14 dies naturals, comptats des de la compra de l’experiència publicada en SALTAMOS VILLAGE, o, en el seu cas, des de la recepció del producte comprat, sense indicar el motiu i sense que se li apliqui cap penalització per aquest motiu. La devolució per SALTAMOS VILLAGE de l’import abonat s’efectuarà a través del mitjà de pagament que va utilitzar el Client en la compra i en un termini no superior a 14 dies naturals.

Es pot sol·licitar la devolució usant el següent email : info@saltamos.es.

SALTAMOS VILLAGE reemborsarà el valor al comprador, sempre que no s’hagi realitzat cap reserva. Una vegada transcorreguts 14 dies naturals després de la compra, el reemborsament no serà possible.

REALITZACIÓ DE L’ACTIVITAT

En cas d’arribar tard el dia del servei, SALTAMOS VILLAGE pot reduir el temps de l’activitat o anul·lar la cita, implicant la pèrdua del Bo.

SALTAMOS VILLAGE és titular d’assegurances de responsabilitat civil professional per imports suficients i posseeix totes les autoritzacions que ens permet exercir les nostres activitats. No obstant això, el Client és convidat a verificar que es beneficia d’una cobertura d’assegurança suficient per a la pràctica de les activitats triades.

COMPROMISOS DE LOS USUARIOS

L’Usuari s’obliga a utilitzar el lloc web i tot el seu contingut i serveis conforme al que s’estableix en la llei, la moral, l’ordre públic i en les presents Condicions Generals. Així mateix, s’obliga fer un ús adequat dels serveis i/o continguts del lloc web i a no emprar-los per a realitzar activitats il·lícites o constitutives de delicte, que atemptin contra el funcionament del Lloc web, altres Usuaris, SALTAMOS VILLAGE o tercers.

El Client no revendrà productes o serveis adquirits a través del Lloc web a altres persones.

A títol enunciatiu, i en cap cas limitatiu o excloent, l’Usuari es compromet a:

a) No introduir o difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d’apologia del terrorisme o que atemptin contra els drets humans.
b) No introduir o difondre en la xarxa programes de dades (virus i programari nociu) susceptibles de provocar danys en els sistemes informàtics del proveïdor d’accés, els seus proveïdors o tercers Usuaris de la xarxa Internet.
c) No difondre, transmetre o posar a la disposició de tercers qualsevol tipus d’informació, element o contingut que constitueixi publicitat il·lícita o deslleial.
d) No transmetre publicitat no sol·licitada o autoritzada, material publicitari, “correu escombraries”, “cartes en cadena”, “estructures piramidals”, o qualsevol altra forma de sol·licitació, excepte en aquelles àrees (com ara espais comercials) que hagin estat exclusivament concebudes per a això.
e) No introduir o difondre qualsevol informació i continguts falsos, ambigus o inexactes de manera que indueixi a error als receptors de la informació.
f) No suplantar a altres Usuaris utilitzant les seves claus de registre en el Lloc web.
g) No difondre, transmetre o posar a la disposició de tercers qualsevol tipus d’informació, element o contingut que suposi una violació dels drets de propietat intel·lectual i industrial, patents, marques o copyright que corresponguin a SALTAMOS VILLAGE.
h) No difondre, transmetre o posar a la disposició de tercers qualsevol tipus d’informació, element o contingut que suposi una violació del secret de les comunicacions i la legislació de dades de caràcter personal.

En cas d’incompliment per l’Usuari de les presents Condicions Generals, SALTAMOS VILLAGE es reserva la possibilitat de cancel·lar el compte de l’Usuari en el Lloc web, sense perjudici del dret a sol·licitar les indemnitzacions corresponents per danys i perjudicis derivades de reclamacions, multes, penes o sancions que puguin sorgir a conseqüència d’aquest incompliment

COMENTARIS, SUGGERIMENTS, QUEIXES I RECLAMACIONS

Els seus comentaris i suggeriments seran ben rebuts. Li preguem que ens enviï tals comentaris i suggeriments, així com qualsevol consulta, queixa o reclamació, a través de les nostres vies de contacte o de l’adreça postal o de correu electrònic indicats més a baix. Les seves queixes i reclamacions davant el nostre servei d’atenció al client seran ateses en el termini més breu possible i, en tot cas, en el termini legalment establert. Si vostè com a consumidor considera que els seus drets han estat vulnerats, pot dirigir-nos les seves queixes a través de l’adreça de correu electrònic info@saltamos.es amb la finalitat de sol·licitar una solució extrajudicial de controvèrsies.

RESOLUCIÓ DE CONFLICTES

Per als conflictes d’interpretació i execució derivats de l’ús de la Web serà aplicable la legislació espanyola vigent i els Jutjats i Tribunals d’Espanya, sempre que la normativa vigent a aquest efecte prevegi la possibilitat que les parts puguin sotmetre’s a un fur determinat. En compliment del Reglament de la UE 524/2013, en el seu article 14, també pot utilitzar la plataforma de resolució de litigis en línia de la UE accedint a través del següent enllaç https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show

SERVEI AL CLIENT

Per a més informació pots enviar-nos un correu a info@saltamos.es