cropped-saltamos-simbol.png

Informació important

Mesures davant del COVID19

covid19 iconos

Davant la nova situació provocada pel COVID19, Saltamos ha adoptat les mesures oportunes que requereix l’anomenada nova normalitat, d’acord amb els requisits exigits per les autoritats sanitàries.

Per a dur a terme aquesta tasca, diferents departaments de la companyia s’han encarregat de preparar i implantar els protocols d’actuació necessaris per a garantir la seguretat sanitària en l’acompliment de l’activitat laboral dels treballadors de l’empresa.

Les principals mesures dutes a terme són:

  •  Increment en la freqüència de neteja i desinfecció de les instal·lacions i vehicles.
  • Adaptació dels dispositius de control d’accés a edificis per a evitar el contacte dactilar.
  • Instal·lació de dispensadors de gel hidroalcohòlic i disposició de termòmetres frontals per a prendre la temperatura corporal.
  • Col·locació de senyalística en parets i sòls per a recordar l’ús obligatori de màscares, manteniment de la distància de seguretat o indicar el sentit en què han de circular les persones així com cartells que indiquen com realitzar correctament gestos respecte a l’ús de màscara o una adequada higiene de mans.
  • Instal·lació de mampares de metacrilat per a protegir els llocs de treball que així ho requerien.
  • Accés restringit a les zones comunes d’office.
  • Utilització de l’última tecnologia de desinfecció.

Mitjançant l’adopció d’aquestes mesures Saltamos respon a la cura i necessitats de les persones que formen part de l’organització i aquelles que utilitzen els nostres serveis.

Si vol disposar d’informació actualitzada sobre el COVID19 faci clic en el següent enllaç https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/home.htm